Download Unikey New version – Tải Unikey phiên bản mới nhất

download unikey - tải unikey - software4free.net

English (Vietnamese below)

Unikey is a Vietnamese Input Method, help to write Vietnamese language become to easy with standard US keyboard. App’s interface is very simple and easy to familiar. Especially it’s a light weight App.

Thanks to verybody!

Guide to download:
1. Click to link download above
2. Wait for 5 seconds and press Skip Ad button to move out new place
3. Next Screen “…Allow to continue…” will appear in front of you. NOT DO ANYTHING.
4. Just wait for real Download page appears.
5. Do Download as usual.

Vietnamese:

Unikey là một trình hỗ trợ bảng mã gõ tiếng Việt một cách dễ dàng, giao diện trực quan dễ sử dụng và đặc biệt rất nhẹ cho máy tính.

Cảm ơn mọi người!

Hướng dẫn tải xuống:
1. Nhấp để liên kết tải xuống ở trên
2. Chờ trong 5 giây và nhấn nút Bỏ qua quảng cáo để chuyển đến nơi ở mới
3. Màn hình “Vui lòng nhấn Cho phép để tiếp tục” sẽ xuất hiện trước mặt bạn. KHÔNG LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ.
4. Chỉ cần đợi trang Tải xuống thực sự xuất hiện.
5. Thực hiện Tải xuống như bình thường.

Download Unikey New version – Tải Unikey phiên bản mới nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top