Download CrystalDiskInfo – Tải công cụ kiểm tra sức khỏe Ổ cứng

CrystalDiskInfo-software4free.net

English: (Vietnames below)

– This tool is very helpful and fasted way to check Your’s HDD/SSD health status.
– Do not need to wait for checking like “Checking Tools” integrated in Windows.
– This is a free tool so you do not need to buy license or take time to learn how to crack it.
– Light-weight tool (like standard version about 5MB only).
– Simple User interface so you do not need any IT knowleadge to install, run and understand what it say.

download-crystaldiskinfo-software4free.net
download-crystaldiskinfo-software4free.net

– Featured functions of CrystalDiskInfo:
+ Give a sumary of HDD/SSD’s health status (Color: Green, yellow or red)
+ Test speed of HDD/SSD: writting, reading.
+ And more awesome functions waiting for you to explore!
Thanks to verybody!

Guide to download:
1. Click to link download above
2. Wait for 5 seconds and press Skip Ad button to move out new place
3. Next Screen “…Allow to continue…” will appear in front of you. NOT DO ANYTHING.
4. Just wait for real Download page appears.
5. Do Download as usual.

Vietnamese:

– Công cụ này rất hữu ích và nhanh chóng để kiểm tra tình trạng ổ cứng HDD / SSD của bạn.
– Không cần đợi kiểm tra như “Công cụ kiểm tra” được tích hợp trong Windows.
– Đây là công cụ miễn phí nên bạn không cần phải mua bản quyền hay mất thời gian tìm hiểu cách crack nó.
– Dung lượng nhẹ (như phiên bản tiêu chuẩn chỉ khoảng 5MB).
– Giao diện người dùng đơn giản, do đó bạn không cần bất kỳ kiến ​​thức CNTT nào để cài đặt, chạy và hiểu những gì nó nói.

download-crystaldiskinfo-software4free.net
download-crystaldiskinfo-software4free.net

– Các chức năng nổi bật của CrystalDiskInfo:
+ Cung cấp bản tóm tắt tình trạng sức khỏe của HDD / SSD (Màu: Xanh lá cây, vàng hoặc đỏ)
+ Tốc độ kiểm tra của HDD / SSD: ghi, đọc.
+ Còn rất nhiều tính năng đang chờ bạn khám phá!

Cảm ơn mọi người!

Hướng dẫn tải xuống:
1. Nhấp để liên kết tải xuống ở trên
2. Chờ trong 5 giây và nhấn nút Bỏ qua quảng cáo để chuyển đến nơi ở mới
3. Màn hình “Vui lòng nhấn Cho phép để tiếp tục” sẽ xuất hiện trước mặt bạn. KHÔNG LÀM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ.
4. Chỉ cần đợi trang Tải xuống thực sự xuất hiện.
5. Thực hiện Tải xuống như bình thường.

Download CrystalDiskInfo – Tải công cụ kiểm tra sức khỏe Ổ cứng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top